kɑchɑη's hσmɛ

Sσmɛ cigs, ɑ blɑck cσffɛɛ withσut sugɑr, my gσσd σld pur mɑlt friɛnd frσm the highlɑηds, ɑ MONORAL ɑlbum ɑηd I'll just bɛ hɑppy. I'm ɑ music ɑddict but ɑlsσ ɑ Trɛkkɛr, ɑ Whσviɑη, ɑ... well, I guɛss I'm just ɑ Frɛηch wσmɑη whσ lσvɛs mɑηy mɑηy thiηgs frσm ɛvɛrywhɛrɛ (◕‿◕)y
Recent Tweets @kɑchɑη
Posts I Like
Who I Follow
 1. musicboxbunny a reblogué ce billet depuis kachan63
 2. pointyeared-bastard a reblogué ce billet depuis kachan63
 3. wanderingdetectives a reblogué ce billet depuis kachan63
 4. thelightshiningdeepinmyeyes a reblogué ce billet depuis kachan63
 5. starryfleet a reblogué ce billet depuis kachan63
 6. trukhemai a reblogué ce billet depuis kachan63
 7. dawnstruck a reblogué ce billet depuis kachan63
 8. spockkirkkhan a reblogué ce billet depuis kachan63
 9. larxicana a reblogué ce billet depuis kachan63
 10. 221b-iamsherlocked a reblogué ce billet depuis kachan63
 11. ryuian a reblogué ce billet depuis kachan63
 12. kachan63 a publié ce billet